Overheden

Overheden

Om R-net te realiseren werken overheden en regionale vervoerders samen in de Randstad.

De provincies Flevoland, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de stadsregio Amsterdam investeren samen met de vervoerders in een hoogwaardig openbaar vervoernetwerk voor de Randstad onder de naam R-net. R-net wordt de komende jaren geleidelijk geïmplementeerd in de verschillende regio’s in de Randstad door het optimaal benutten van het bestaande wegennet en het toepassen van de kwaliteitseisen.

Daarnaast worden er waar mogelijk maatregelen getroffen om het openbaar vervoer voorrang te geven. Overheden hebben met elkaar afspraken gemaakt over de eisen waaraan R-net moet voldoen en hoe R-net eruitziet.

Deze overheden zijn zelf verantwoordelijk voor het tempo waarin zij R-net invoeren, maar hebben bindende afspraken gemaakt over de kenmerken waaraan R-net moet voldoen, die zijn vastgelegd in het Programma van eisen.

Handboek R-net

Bekijk de video

R-net in cijfers