Productformule

Productformule

 

De decentrale OV-autoriteiten in de Randstad –Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincies Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht en de Stadsregio Amsterdam - investeren samen met de vervoerders in R-net, het hoogwaardige openbaar vervoernetwerk voor de Randstad. R-net is een betrouwbaar, herkenbaar en samenhangend netwerk. Het verbindt openbaar vervoerlijnen met elkaar en met ander vervoer (fiets, auto) door middel van knooppunten. Het netwerk heeft een hoog kwaliteitsniveau, hoger dan het overige stads- en streekvervoer: het is sneller en biedt rechtstreekse verbindingen bij grote vervoerstromen en soepele overstapmogelijkheden bij kleinere vervoerstromen. Het heeft hoge frequenties waardoor de reiziger nooit lang hoeft te wachten. Daarnaast is het beschikbaar van de vroege ochtend tot de late avond. R-net dat bestaat uit trein, metro, (snel-) tram en bus voorziet in verplaatsingen tussen de 2,5 en 35 kilometer.

Voor R-net is een productformule gemaakt. De productformule bestaat uit het programma van eisen en de huisstijl, de vormgeving van R-net. De gezamenlijke decentrale OV-autoriteiten in de Randstad hebben met elkaar bindende afspraken gemaakt om R-net conform de productformule te implementeren in hun OV-concessies. 

Het Handboek productformule gaat over de huisstijl. Het is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met de implementatie van R-net: overheden, vervoerders, vormgevers en producenten. In dit Handboek worden de eisen beschreven waaraan de vormgeving van R-net moet voldoen. Het gaat niet alleen om aspecten als kleur, logo en lettertype maar ook om producten die specifiek voor R-net zijn ontworpen zoals abri’s, DRIS-panelen en netwerkkaarten. De ontwerpen zijn erop gericht producten op te leveren die duurzaam zijn en vandaalbestendig. Uitgangspunt is dat producten door zo groot mogelijke groep mensen, zowel valide als minder valide en onafhankelijk te gebruiken zijn. De Directieraad van de betreffende decentrale OV-autoriteiten hebben afgesproken om ontwerpen te laten toetsen aan de eisen van het Handboek door de ontwerper van de huisstijl, Michiel Meurs van FromAtoB.

Bekijk hier Programma van Eisen

Bekijk hier het Handboek Productformule

Handboek R-net

Bekijk de video

R-net in cijfers