Disclaimer

Algemeen

Deze internetsite wordt u aangeboden door de provincies Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, de Stadsregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Zij hebben het auteursrecht op alle teksten en beelden van deze website. Zonder schriftelijke toestemming mag van deze website niets worden gekopieerd en/of veranderd.

Aansprakelijkheid

De vervoerders en verantwoordelijke overheden van R-net zetten zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kunnen geen garanties geven voor beschikbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid. Zij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in deze website kunnen u brengen naar sites van derden. De vervoerders en verantwoordelijke overheden van R-net aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor beschikbaarheid van deze sites en voor de producten, services en informatie die daar worden aangeboden.