Samenwerkende partijen

Om R-net te laten rijden, werken overheden en vervoerders samen.

Overheden

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam, Den Haag (MRDH), de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en de gemeente Almere investeren samen met de vervoerders in een hoogwaardig openbaar vervoernetwerk voor de Randstad. R-net is in de afgelopen jaren geleidelijk ingevoerd in de verschillende regio’s. Daardoor ligt er nu een sterk netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer dat de hele Randstad verbindt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur. De partners investeren ook in nieuwe infrastructuur om R-net sneller en betrouwbaarder te maken.

De overheden hebben eisen afgesproken waaraan R-net moet voldoen. Het gaat bijvoorbeeld om eisen over de kwaliteit van het openbaar vervoer en hoe R-net eruitzien. Deze eisen zorgen ervoor dat R-net overal op dezelfde manier wordt ingevoerd en dat het een herkenbaar netwerk vormt.

De verschillende overheden zijn zelf verantwoordelijk voor het tempo waarin R-net wordt ingevoerd in de eigen OV-concessies. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst. De invoering van R-net gaat in goed overleg met de vervoerders.

Vervoerders

De vervoerders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van R-net. Zij zorgen er grotendeels voor dat R-net aan de kwaliteitseisen voldoet, zoals de hoge frequentie, de snelheden en de overstapgarantie doordat lijnen goed op elkaar aansluiten.

R-net wordt verspreid over de Randstad door verschillende vervoerders uitgevoerd. Allgobus (Keolis), Arriva, Connexxion, EBS, GVB, HTM, NS, Qbuzz, RET en Transdev zorgen ervoor dat je reist met de zekerheid van R-net.