Privacyverklaring

Algemeen

Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kunnen de verantwoordelijke overheden van R-net persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend aangewend voor de in dit privacystatement omschreven doeleinden en zullen zich in alle gevallen voldoen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

De verantwoordelijke overheden van R-net kunnen vervoerders die R-net verzorgen toegang verlenen tot deze gegevens. Gegevens worden gebruikt om de volgende diensten te leveren: Alleen met uw toestemming worden deze gegevens gebruikt  om u per e-mail te informeren. U kunt deze informatieverstrekking stoppen. Als u reageert op een actie, enquête of prijsvraag, wordt uw naam, adres en/of e-mailadres gevraagd. Deze gegevens worden gebruikt bijvoorbeeld voor marketingacties en prijsvragen.. Verder hebben wij in sommige gevallen uw adresgegevens nodig om de door u verzochte informatie en/of bestelde producten toe te sturen. Ook vragen wij uw naam en adres wanneer u de klantenservice van de vervoerders benadert.

Geen gebruik van gegevens door derden

De verantwoordelijke overheden van R-net stellen in geen geval uw gegevens ter beschikking aan derden anders dan vervoerders die R-net verzorgen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. De verantwoordelijke overheden van R-net zijn soms bij wet verplicht persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook aan deze wettelijke verplichting houden en aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Klikgedrag

De verantwoordelijke overheden van R-net kunnen informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat de vervoerders en verantwoordelijke overheden van R-net hun dienstverlening verder kunnen optimaliseren.

Cookies

Gegevens over klikgedrag kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite door u sneller en gemakkelijker.

Internetsites van derden

Dit privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met de projectleider R-net van het OV-bureau Randstad: Jeske Reijs, OV-bureau Randstad, Postbus 66, 2501 CB Den Haag.

Wijzigingen

De verantwoordelijke overheden van R-net behouden zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit privacystatement geregeld te raadplegen. De wijzigingen zullen echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.